ТЕРМОГЕН 64
0889 808 082
0988 354 653
Склад за пелети

 

Термоген 64ЕООД има сключен административен договор № BG16RFOP002-2.073-24350-C01 и получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
 
Проектното предложение има за цел да се о сигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19.
 
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата са постигане на положителен ефект по отношение микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Пелетите са гориво,което се произвежда от пресовани дървесни частици.Единият възможен източник за производството им е дървообработващата и мебелна промишленост,отпадъчния материал от които доскоро се изхвърляше,като отпадък.Другият източник на суровина за производството на пелети е суровата дървесина,получена от дърводобив,която се смила,пресова и изсушава.Дори произведени по този начин,пелетите пак са много по-екологично гориво от дървата за огрев,поради простата причина,че те изгарят много по-високоефективно,чрез горелки с абсолютно оптимизиран горивен процеси висок КПД(90+%),откъдето идва и много по-ниския разход и отпадък в сравнение с отоплението на дърва. Пелетите се използват като гориво,в пелетни котли и пелетни камини.Предимствата на котлите са ,че могат да дадат по-голяма мощност и се зареждат и чистят по-рядко.Предимствата на пелетните камини пък са ,че са по-компактни,внасят истински уют в дома,с това,че се вижда горенето на огъня в тях и се поставят направо в жилищното помещение,при което не се губи отделяната директно от тях топлина.Напоследък бяха селекционирани нови бързорастящи дървесни видове,чиято дървесина се използва за производство на пелети,а също така за целта се използва и сламата от житните култури и слънчогледови люспи,така че твърдо може да се каже,че пелетите се  произвеждат от Възобновяеми Енергийни Източниции и поради високотехнологичната им употреба за отопление няма да доведат до изсичането на горите на планетата.